Halvemaan als signaalinstrument

De halvemaan, ook wel een ‘klaroen’ genoemd, werd naast de trom, de hoorn en de fluit enige tijd gebruikt als signaalinstrument bij de Nederlandse krijgsmacht. Het instrument werd tijdens het Bataafse bewind (1795-1806) onder Franse invloed in gebruik genomen bij zowel het leger als de vloot. Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1814 werd de halvemaan opnieuw in gebruik genomen bij de Landmacht.

Marsen en signalen

Hoewel er rond 1815 speciaal instructies met marsen en signalen voor de halvemaan werden samengesteld door de Duits-Nederlandse J. Rauscher, werd dit bijzondere instrument in 1818 helaas afgeschaft en vervangen door de bugelhoorn.

bladmuziek marsen en signalen halvemaan bladmuziek marsen en signalen halvemaanblazers bladmuziek halvemaan
Foto: Ministerie van Defensie

Muziekkorpsen

In het verleden werd de halvemaan ook gebruikt in muziekkorpsen van Defensie; het halvemaanblazerkorps. Het muziekkorps werd in 1961 opgericht bij 16 BLJ te Oirschot en bestond uit dienstplichtige halvemaanblazers. Het korps werd na 7 jaar opgeheven. Maar in 1969 werd een nieuw korps opgericht, ditmaal echter bij 42 BLJ in Seedorf. In 1975 viel helaas definitief het doek.

Conservator NMM Louis Sloos
"Dat de curieuze halvemaan ooit diende als signaalinstrument bij de Nederlandse krijgsmacht, geniet maar weinig bekendheid. Er bestaat zelfs een voorschrift voor. Fascinerend!" Dr. Louis Sloos, conservator collectie NMM