Lees voor
Uitklappen

Object

Titel Mozes bidt God op de berg Sinai om een overwinning op Amalek (Exodus 17) - Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; Te weten, twintig van de Oude Geschiedenissen der Ioden, en een van sijn eygen Leven: noch seven van de Ioodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Ierusalems: mitsgaders twee van de Ioodsche Oudtheyt, enz. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, Door L. v. Bos, Conrector der Latijnsche Schole tot Dordrecht. Daer by gevoegt Egesippi Boeken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt: Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. D. Vries vertolkt. Voorsien met een korten inhoudt van yeder Boek en Hooftstuk, en verciert met twee hondert en vijftig heerlijke konstrijke kopere Titel- en History-platen, ordentelijke Iaer-reekeningen, over-een-stemmende met de Heylige Schrifture, en verrijkt met breede Registeren, tot beyde dienstig, noyt voor desen alsoo gedrukt.
Objectnaam tekstillustratie
Objectnummer 00112039/030
Bestel beeldmateriaal

Vervaardiging

Maker onbekend, Schipper, Jan Jacobsz (wed.)
Datering 1682 - 1682
Materialen Geheel: Papier
Techniek gravure

Onderwerp

Trefwoorden Mozes, Aäron, Amalek, Hur, Mozes, Aäron, Amalek, Hur, Bijbelse geschiedenis, Sinai (woestijn)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie
Let op: reserveer vooraf je bezoek en draag een mondkapje. Reserveer je tickets online.