Lees voor
Uitklappen

Boek

Titel Volkoomen Wiskundig Woordenboek, Daar In Alle Kunstwoorden En Zaaken, Welke in de beschouwende, en oeffenende Wiskunst voorkoomen, duidelyk verklaart worden; In welk mede verscheide zaaken de Historie Der Wiskunstige Weetenschappen raakende vermengt zyn: uit de beste en uitgelezenste Schriften der voornaamste Wiskunstenaars getrokken. Waar by gevoegt zyn De Spreekwyzen der Bergwerkers, En Andere Kunstenaars, En Handtwerkers. Tot nut der Geleerde en Ongeleerde Liefhebbers der Wiskunstige Weetenschappen. Uit de Hoogduitsche, in de Nederduitsche Taale overgezet door Joan Levinus Stammetz. L.L.C. En overzien door Willem La Bordus, Leeraar der Wiskunde te Leiden. Met Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer 00129513
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wolff, Christian, Stammetz, Joan Levinus, La Bordus, Willem
Datering 1740 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden wiskunde, woordenboek, 1701-1750

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie