Lees voor
Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Van Het Eiland Sumatra, Inzonderheid ten aanzien van deszelfs Koophandel, en de voornaamste merkwaardigheden die enige betrekking tot dezelve hebben. Benevens eene Originele Kaart van dat eiland, Door Den Heer Adolph Eschels-Kroon, Geweezen Resident van de Nederlandsche Oostindische Compagnie, te Ayerbangies, Op Sumatra In 't Hoogduitsch uitgegeeven en met eene Voorrede verrykt, Door Den Heer Gottlob Benedict von Schirach, Legations-Raad van zyne majesteit de Koning van Denemarken, enz. enz. enz. Waar by gevoegd is een Aanhangzel, Behelzende eene beknopte beschryving der eilanden Borneo, Banda, Amboina en Ceylon, benevens die van eenige Nederlandsche comptoiren aan de kust van Malabar, en veele byzonderheden betreffende den Speceryhandel in Oostindien. Uit Het Hoogduitsch Vertaald. Tweede Uitgaave.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Eschelskroon, Adolf, Schirach, Gottlob Benedict von
Datering 1789 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, handel, 1751-1800

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie