Lees voor
Uitklappen

Boek

Titel Naauwkeurige Beschryvinge Van Malabar En Choromandel, Der zelver aangrenzende Ryken, En het machtige Eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de Afgoderye der Oost-Indische Heydenen. Waar inne der zelver grootste Geheymenissen, zoo uyt de eygene Geschriften, als t'Zamenspraak, en Bywooninge der voornaamste Bramines, en andere Indiaansche Wet-Geleerden, getrouwelijk werden aan 't licht gebracht, Zijnde hier by gevoeght een Malabaarsche Spraak-Konst; Zeer dienstigh voor alle die het lust met dien landaard om te gaan. Met Kaarten, en afbeeldingen van Landen, Steden, Drachten, Boomen, Vruchten, na het leven in Indiën afgeteekent, en kurieus in kooper gesneden. Door Philippus Baldæus, Dienaar des Godlijken Woords; Eertijdts op Ceylon, en nu tot Geervliet.
Objectnaam boek
Objectnummer KMA 6709 1-00
Reserveren

Vervaardiging

Maker Baldaeus, Philippus
Datering 1672 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden grammatica, geschiedenis, geografie, antropologie, 1651-1700

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie
Let op: reserveer vooraf je bezoek en draag een mondkapje. Reserveer je tickets online.