Lees voor
Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Van Het Eiland Sumatra. Inzonderheid ten aanzien van deszelfs Koophandel, en de voornaamste merkwaardigheden die eenige betrekking tot dezelve hebben. Benevens eene Orgineele Kaart van dat eiland, Door Den Heer Adolph Eschels-Kroon, Geweezen Resident van de Nederlandsche Oostindische Compagnie, te Ayerbangies, op Sumatra. In 't Hoogduytsch uitgegeeven, en met eene Voorrede verrykt, Door Den Heer Gottlob, Benedict von Schirach Legations-Raad van zyne Majesteit de Koning van Denemarken, enz. enz. enz. Waar by gevoegd is een Aanhangzel, Behelzende eene beknopte beschryving der eilanden Borneo, Banda, Amboina en Ceylon, benevens die van eenige Nederlandsche comptoiren van de kust van Malabar, en veele byzonderheden betreffende den Specery-handel in Oost-Indien. Uit Het Hoogduitsch Vertaald.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Eschelskroon, Adolf, Schirach, Gottlob Benedict von
Datering 1783 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, handel, 1751-1800

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie
Let op: reserveer vooraf je bezoek en draag een mondkapje. Reserveer je tickets online.