Lees voor
Uitklappen

Boek

Titel Afbeelding Van De Zaal En 'T Praalbed Waar Op Het Lyk Van Zyne Doorluchtige Hoogheid Den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse Van Oranje En Nassau, Erf-Stadhouder, Kapitein-Generaal En Admiraal Der Vereenigde Provincien, enz. enz. enz. Geduurende Verschiede Dagen, In De Maanden November En December Des Jaars MDCCLI, Ten Toon Is Gesteld Geweest. Alles onder opzicht en directie van den Heere De Lage, Lieutenant-Collonel en Intendant der Gebouwen van Haar Koninklyke Hoogheid Mevrouwe De Prinsesse Gouvernante, enz. enz. enz. Naauwkeuriglyk nageteekend door den Heere De Swart, Architect van het Hof; en in het Kooper gebragt Door Jan Punt. Met Privilegie van Haar Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Holland en Westvriesland, in dato den 30 November 1751. en van Haar Hoog Mog. de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in dato 11 January 1752.
Objectnaam boek
Objectnummer 00184176D
Reserveren

Vervaardiging

Maker Swart, Pieter de, Punt, Jan
Datering 1752 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, praalbed, 18e eeuw, Willem Karel Hendrik Friso (prins van Oranje-Nassau)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie
Let op: reserveer vooraf je bezoek en draag een mondkapje. Reserveer je tickets online.