De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze pagina’s berusten bij het NMM. Het NMM spant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht je echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan de afdeling communicatie (communicatie@nmm.nl).

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het NMM informatie, beeldmateriaal, filmmateriaal en teksten op enigerlei wijze voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik te verspreiden. Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site is toegestaan voor gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciƫle doeleinden en individueel gebruik, waarbij u vriendelijk wordt verzocht wel de bron te vermelden.

Voor vragen of toestemming tot verspreiding gelieve contact op te nemen met de afdeling communicatie (communicatie@nmm.nl).

Links

Het is toegestaan op andere websites een link te plaatsen naar deze site. De afdeling communicatie (communicatie@nmm.nl) hoort het graag even wanneer dit gebeurt.
Deze site bevat links naar sites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Het NMM is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.