Ga naar het nieuwsoverzicht

Binnenkort maken een aantal objecten in ons museum plaats voor nieuwe collectiestukken. Benieuwd welke dit zijn en wat je vanaf binnenkort kunt bewonderen? Lees dit en meer nieuws op onze nieuwspagina.

Ga naar het nieuwsoverzicht

Persbezoek en contact

Journalisten van de schrijvende pers, radio, televisie en (pers)fotografen hebben gratis toegang tot ons museum. Meld je daarvoor wel even aan via communicatie@nmm.nl. Vermeld hierbij:

  • Je contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mail)
  • Je opdrachtgever/medium
  • Datum van bezoek
  • Reden voor bezoek
  • Stuur een kopie van je geldige perskaart mee

Je accreditatie wordt door ons per mail bevestigd. We kijken uit naar je komst!

Heb je vragen, wil je beeldmateriaal of kom je graag met ons in contact? Stuur ons een e-mail of bel ons op 06 – 43 50 70 32.