Gezamenlijke missie en visie

In Nederland leven we inmiddels al meer dan zeventig jaar in vrijheid. De krijgsmacht en onze militaire geschiedenis zijn daardoor voor veel Nederlanders steeds meer op afstand komen te staan. Toch hebben conflicten in de wereld om ons heen grote invloed op onze samenleving, nu en al eeuwenlang.

Nederland is in belangrijke mate gevormd door zijn militaire geschiedenis. De internationale missies, de Koude Oorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Napoleontische tijd, het Rampjaar, de Tachtigjarige oorlog en vele andere periodes van strijd of dreiging hebben grote invloed gehad op ons staatsbestel, onze grenzen, ons landschap, onze cultuur, ons DNA. Het is een geschiedenis van hoogtepunten en diepe dalen, destructie en wederopbouw, overwinningen en nederlagen, die in vele lagen doorwerkt in onze samenleving. Tot op de dag van vandaag. Ons militaire verleden zit ons dichter op de huid dan we vaak denken.

Daar ligt onze museale taak. Wij vergroten het historisch en actueel besef over de impact van oorlogen op onze maatschappij. Dat onze krijgsmacht al eeuwen sterk verbonden is met Nederland. Het leert ons publiek dat onze vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn en dat we met elkaar moeten (blijven) beschermen wat ons dierbaar is. Onze missie op die manier bij te dragen aan een vrijheidsbewuste en weerbare samenleving.