Sponsorbijdrage Klas van '45 Xperience

Op donderdag 10 december werd in aanwezigheid van de bestuursleden van Geef 8 en hoofdsponsor de heer R. Weijman van AET Europe, de sponsorbijdrage van € 80.000 aan de heer P. van Vlijmen, directeur van de SKD, overhandigd. De heer Weijman vertegenwoordigde alle sponsors die hieraan hebben bijgedragen (AET Europe, Unica, Azur Group, IFS Benelux, Smurfit Kappa en de heer H. Mekes).

Met deze bijdrage van de sponsors is De Klas van ’45, voorheen alleen toegankelijk voor het onderwijs, omgebouwd tot een Xperience voor iedereen. De Klas van ’45 is dan ook dagelijks te bezoeken (adviesleeftijd vanaf 9 jaar).

Meer over Geef 8

Geef 8 is een eenheid binnen de Stichting Koninklijke Defensiemusea en bestaat uit vier personen (P. Zwanikken, E. Drieënhuizen, P. Cobelens en D. Schreinemachers). Zij hebben zich ten doel gesteld sponsoren te werven voor het Nationaal Militair Museum. Zij doen dit onder de paraplu van ‘Geef 8’.

De doelstelling van Geef 8 is het historisch besef van de bezoekers van het Nationaal Militair Museum te bevorderen, de financiering van bijzondere activiteiten in of voor het NMM, de aankoop van of het in bruikleen geven van militair materiaal in de ruimste zin of moderne middelen waarmee het historisch besef beter kan worden geduid.

Geef 8 zet zich hiervoor in door het verwerven van vaste donaties in de vorm van sponsorpakketten. De verschillende mogelijkheden zijn ‘Kolonel’, ‘Generaal’ en ‘Hoofdsponsor’.

Momenteel kent het NMM onderstaande sponsors:

Meer informatie?
Neem dan contact op met Carla Marcus via 06- 43 50 70 32.