Dankzij de vrienden van NMM is dit bijzondere revolver aan de collectie toegevoegd.

Over de vrienden

De vrienden van het NMM zijn verenigd in de Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum. De stichting ondersteunt het museum onder andere door het bijeenbrengen van gelden voor de aankoop van voorwerpen die een aanvulling vormen op de collectie en het uitgeven en ondersteunen van publicaties over het museum of militaire historie. Ook organiseren we evenementen speciaal voor vrienden. Als dank voor deze steun genieten de vrienden van vele voordelen.

Vriendenvoordeel

  • Vriendenpas: persoonsgebonden vriendenpas met onbeperkt toegang tot het NMM.
  • NMMagazine: driemaal per jaar ontvang je het NMMagazine met nieuws en interessante artikelen over het museum en Nederlandse militaire historie.
  • Vriendenactiviteiten: mogelijkheid tot deelname aan activiteiten zoals vernissages, lezingen en georganiseerde uitjes aan bevriende musea en andere bestemmingen die uit militair historisch oogpunt interessant zijn.

Mogelijkheden donateurschap

Welk donateurschap past bij jou?

  1. Donateur: schenk minimaal € 20 per jaar en ontvang een persoonsgebonden vriendenpas die recht geeft op alle hierboven beschreven voordelen.
  2. Gezinsdonateur: schenk minimaal € 35 per jaar en ontvang twee persoonsgebonden vriendenpassen die recht geven op alle hierboven beschreven voordelen.
  3. Jeugdlidmaatschap: lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar. Schenk € 15 per jaar en ontvang alle hierboven beschreven voordelen. Het jeugdlidmaatschap eindigt op 18-jarige leeftijd.
  4. Donateur voor het leven: eenmalige donatie van € 500 met levenslang recht op de hierboven beschreven voordelen.
  5. Bedrijfsdonateur: donatie en pakket op maat en in overleg.

Let op

  • Donateurschap is per jaar. Per 1 september van het jaar geldt een aangepast instaptarief, neem hierover contact op via het inschrijfformulier.
  • De Stichting Vrienden NMM is een zogenoemde “Algemeen Nut Beogende Instelling“ (ANBI). Dat betekent, dat giften aan de stichting volgens de geldende regelingen aftrekbaar zijn voor de belasting. Voorts hoeft de stichting geen belasting te betalen over schenkingen of legaten.

Ook vriend worden? Meld je aan!

Ik word vriend