Dankzij de vrienden van NMM is dit bijzondere revolver aan de collectie toegevoegd.

Over de vrienden

De vrienden van het NMM zijn verenigd in de Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum. De stichting ondersteunt het museum onder andere door het bijeenbrengen van gelden voor de aankoop van voorwerpen die een aanvulling vormen op de collectie, eventuele restauratie hiervan (dit zijn de schenkingen – zie hieronder voor een overzicht), het uitgeven en ondersteunen van publicaties over het museum of militaire historie. Ook organiseren we evenementen speciaal voor vrienden. Als dank voor deze steun genieten de vrienden van vele voordelen.

Vriendenvoordeel

  • Vriendenpas: persoonsgebonden vriendenpas met onbeperkt toegang tot het NMM.
  • NMMagazine: driemaal per jaar ontvang je het NMMagazine met nieuws en interessante artikelen over het museum en Nederlandse militaire historie.
  • Vriendenactiviteiten: mogelijkheid tot deelname aan activiteiten zoals vernissages, lezingen en georganiseerde uitjes aan bevriende musea en andere bestemmingen die uit militair historisch oogpunt interessant zijn.

Mogelijkheden donateurschap

Welk donateurschap past bij jou?

  1. Donateur: schenk minimaal € 20 per jaar en ontvang een persoonsgebonden vriendenpas die recht geeft op alle hierboven beschreven voordelen.
  2. Gezinsdonateur: schenk minimaal € 35 per jaar en ontvang twee persoonsgebonden vriendenpassen die recht geven op alle hierboven beschreven voordelen.
  3. Jeugdlidmaatschap: lidmaatschap voor jeugd tot en met 18 jaar. Schenk minimaal € 15 per jaar en ontvang alle hierboven beschreven voordelen. Het jeugdlidmaatschap gaat over in een regulier donateurschap als je op 1 januari van het nieuwe jaar 19 jaar bent.
  4. Donateur voor het leven: eenmalige donatie van € 500 met levenslang recht op de hierboven beschreven voordelen.
  5. Bedrijfsdonateur: donatie en pakket op maat en in overleg.

Let op

  • Donateurschap is per kalenderjaar. Per 1 september van het lopende kalenderjaar geldt een aangepast instaptarief (zie het inschrijfformulier).

Ook vriend worden?

Ik word vriend