Dankzij de vrienden van NMM is dit bijzondere revolver aan de collectie toegevoegd.

Over de vrienden

De vrienden van het NMM zijn verenigd in de Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum. De stichting ondersteunt het museum onder meer door het bijeenbrengen van gelden voor de aankoop van voorwerpen die een aanvulling vormen op de collectie, het uitgeven en ondersteunen van publicaties over het museum of militaire historie, en het organiseren en ondersteunen van evenementen speciaal voor vrienden. Als dank voor deze steun genieten de vrienden van vele voordelen.

Bekijk hieronder de voordelen voor vrienden

Vrienden voordeel

Als donateur van de Stichting Vrienden geniet je van diverse voordelen:

  • Vriendenpas: gepersonaliseerde pas met onbeperkt toegang tot het NMM.
  • Vriendenmagazine: driemaal per jaar ontvang je het Vrienden Magazine met nieuws en interessante artikelen over het museum en Nederlandse militaire historie.
  • Vriendenactiviteiten: mogelijkheid tot deelname aan activiteiten zoals vernissages, lezingen en georganiseerde uitjes aan bevriende musea en andere bestemmingen die uit militair historisch oogpunt interessant zijn.

Vriend worden kan al vanaf €20,- per jaar. Bekijk hieronder welke opties er zijn.

Mogelijkheden donateurschap

Welk donateurschap past bij jou?

  1. Donateur: schenk minimaal 20 euro per jaar en ontvang een persoonsgebonden vriendenkaart die recht geeft op alle voordelen daarvan zoals hierboven beschreven.
  2. Gezinsdonateur: schenk minimaal 35 euro per jaar en ontvang twee persoonsgebonden vriendenkaarten die recht geven op alle voordelen daarbij.
  3. Jeugdlidmaatschap: lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar. Schenk 15 euro per jaar en ontvang daarvoor alle voordelen. Het jeugdlidmaatschap eindigt op 18 jarige leeftijd.
  4. Donateur voor het leven: eenmalige donatie van 500 euro met levenslang recht op genoemde voordelen.
  5. Bedrijfsdonateur: Donatie en pakket op maat en in overleg.

Goed om te weten:

  • Donateurschap is per jaar. Per 1 september van het jaar geldt een aangepast instaptarief, neem daartoe contact met ons op via het inschrijfformulier.
  • De Stichting Vrienden NMM is een zogenoemde “Algemeen Nut Beogende Instelling“ (ANBI). Dat betekent, dat giften aan de stichting volgens de geldende regelingen aftrekbaar zijn voor de belasting. Voorts hoeft de stichting geen belasting te betalen over schenkingen of legaten.

Ook vriend worden? Meld je aan!

Ik word vriend