Dankzij de vrienden van NMM is dit bijzondere revolver aan de collectie toegevoegd.

Over de vrienden

De vrienden van het NMM zijn verenigd in de Stichting Vrienden Nationaal Militair Museum. De stichting ondersteunt het museum onder andere door het bijeenbrengen van gelden voor de aankoop van voorwerpen die een aanvulling vormen op de collectie, eventuele restauratie hiervan, het uitgeven en ondersteunen van publicaties over het museum of militaire historie. Ook organiseren we evenementen speciaal voor vrienden. Als dank voor deze steun genieten de vrienden van vele voordelen.

Vriendenvoordeel

  • Vriendenpas: persoonsgebonden vriendenpas met onbeperkt toegang tot het NMM.
  • NMMagazine: driemaal per jaar ontvang je het NMMagazine met nieuws en interessante artikelen over het museum en Nederlandse militaire geschiedenis.
  • Vriendenactiviteiten: mogelijkheid tot deelname aan activiteiten zoals vernissages, lezingen en georganiseerde uitjes aan bevriende musea en andere bestemmingen die uit militair historisch oogpunt interessant zijn.

Mogelijkheden donateurschap

De minimale bedragen voor donaties die per kalenderjaar gelden, staan vermeld bij het inschrijfformulier.

Welk donateurschap past bij jou?

  1. Donateur: ontvang een persoonsgebonden vriendenpas die recht geeft op alle hierboven beschreven voordelen.
  2. Gezinsdonateur: ontvang twee persoonsgebonden vriendenpassen die recht geven op alle hierboven beschreven voordelen.
  3. Jeugddonateur: voor jeugd tot en met 18 jaar. Ontvang een persoonsgebonden vriendenpas en ontvang alle hierboven beschreven voordelen. Dit donateurschap gaat over in een regulier donateurschap als je op 1 januari van het nieuwe jaar 19 jaar bent.
  4. Donateur voor het leven: eenmalige donatie met levenslang recht op de hierboven beschreven voordelen.

Let op

  • Donateurschap met uitzondering van ‘donateur voor het leven’ is per kalenderjaar. Per 1 september van het lopende kalenderjaar geldt een aangepast instaptarief (zie het inschrijfformulier).

Ook vriend worden?

Ja, ik word vriend!