Het rijk gedecoreerde revolver dat als prijs aan de cadet Emile von Brücken Fock in 1877 is verstrekt. Foto: Nationaal Militair Museum

Na zijn studie zou Emile officier worden bij de genie en onder meer betrokken zijn bij de luchtvaartcommissie die in de jaren 1910-1912 besloot dat er een militair vliegveld in Soesterberg zou komen. Emile was behalve militair ook componist. Hij schreef diverse muziekstukken, waaronder een opera in de stijl van Wagner. De revolver-ereprijs is uniek; er zijn geen andere exemplaren bekend.

Daarnaast hebben we een gouden pistool uit de collectie van het Marechausseemuseum mogen toevoegen aan de collectie van het Nationaal Militair Museum. Wapens worden regelmatig als relatiegeschenk meegegeven aan hoge militairen. Hiervan zijn diverse voorbeelden in de collectie van het NMM aanwezig. In dit geval betreft het een gouden (verguld) pistool dat rijkelijk is gedecoreerd en in 1996 in Jakarta door Generaal-Majoor Feisal Tanjung, bevelhebber der Indonesische strijdkrachten, is overhandigd aan Luitenant-Generaal Maarten Schouten, bevelhebber der Landstrijdkrachten. Het pistool is een in Indonesië gemaakte kopie van de Browning High Power zoals die destijds ook in het Nederlandse leger in gebruik was.

De revolver en het gouden pistool zijn te zien in de schatkamer van het Nationaal Militair Museum.

Het rijkelijk gedecoreerde pistool, relatiegeschenk aan Luitenant-Generaal Maarten Schouten, bevelhebber der Landstrijdkrachten. Foto: Nationaal Militair Museum