Halvemaan signaalinstrument

Halvemaan

Wist je dat de collectie van het NMM ook verschillende muziek- en signaalinstrumenten bevat? In deze uitgebreide verzameling vind je ook dit bijzondere object: een halvemaan.

SIGNAALINSTRUMENT

De halvemaan, ook wel een ‘klaroen’ genoemd, werd naast de trom, de hoorn en de fluit enige tijd gebruikt als signaalinstrument bij de Nederlandse krijgsmacht. Het instrument werd tijdens het Bataafse bewind (1795-1806) onder Franse invloed in gebruik genomen bij zowel het leger als de vloot. Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1814 werd het opnieuw in gebruik genomen bij de Landmacht.

Bladmuziek 'Marsen en signalen' voor de halvemaan.

MARSEN EN SIGNALEN

Hoewel er rond 1815 speciaal instructies met marsen en signalen voor de halvemaan werden samengesteld door de Duits-Nederlandse J. Rauscher, werd dit bijzondere instrument in 1818 helaas afgeschaft en vervangen door de bugelhoorn.

Halvemaanblazer in muziekkorps.

MUZIEKKORPSEN

In het verleden werd het signaalinstrument ook gebruikt in muziekkorpsen van Defensie; het halvemaanblazerkorps. Het muziekkorps werd in 1961 opgericht bij 16 BLJ te Oirschot en bestond uit dienstplichtige halvemaanblazers. Het korps werd na 7 jaar opgeheven. Maar in 1969 werd een nieuw korps opgericht, ditmaal echter bij 42 BLJ in Seedorf. In 1975 viel helaas definitief het doek.

Louis Sloos , Conservator NMM
"Dat de curieuze halvemaan ooit diende als signaalinstrument bij de Nederlandse krijgsmacht, geniet maar weinig bekendheid. Er bestaat zelfs een voorschrift voor. Fascinerend!" Dr. Louis Sloos, conservator collectie NMM