De huwelijksmedaille uit 2002

Ter gelegenheid van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta werd in 2002 een herinneringsmedaille ingesteld voor degenen die zich voor de feestelijkheden hadden ingezet.

Prins van Oranje-Nassau Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta, foto gemaakt in Paleis Noordeinde vanwege hun voorgenomen huwelijk (2001). Bron: Nationaal Archief

Zilveren onderscheiding

De zilveren onderscheiding (nr. 18 op de foto) toont aan de voorzijde de portretten van de echtgenoten met daartussen een koninklijke kroon. De portretten zijn glanzend en de ondergrond is mat. Daardoor ontstaat een speciaal glanzend effect in het licht. Op de achterkant staan de monogrammen van Willem-Alexander en Maxima, met daaromheen de datum van het huwelijk. Het lint is een combinatie van de kleuren van het Huis van Oranje (oranje en nassaublauw) en het wapen van de familie Zorreguieta waarin zwart en geel voorkomt.

Amsterdam, 2 februari 2002: De Prins van Oranje en Prinses Máxima poseren voor hun huwelijksportret in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Bron: Het Koninklijk Huis, RVD

Traditie

De huwelijksmedaille uit 2002 staat in een lange traditie van onderscheidingen die ter gelegenheid van koninklijke huwelijken en troonsbestijgingen worden gemaakt. Bij al deze gelegenheden speelt de krijgsmacht, zowel vanuit het oogpunt van beveiliging als van ceremonieel, een grote rol. Vandaar dat ze vaak aan militairen zijn uitgereikt en dat ze ook officieel op het militaire uniform gedragen mogen worden.

Hoewel er altijd militairen bij de plechtigheden betrokken waren, kwamen ze niet vanaf de eerste herinneringsmedaille in aanmerking hiervoor. Dit ontwikkelde zich pas in de loop van de tijd.

Oudste koninklijke onderscheiding uit 1898.

Oudste koninklijke onderscheiding

De eerste Nederlandse medaille die ter gelegenheid van een koninklijk feest werd geslagen stamt uit 1898 en was gerelateerd aan de inhuldiging van Wilhelmina. Deze decoratie was voornamelijk bestemd voor de leden van de hofhouding van het Koninklijk Huis. Aan andere vertegenwoordigers werden legpenningen uitgereikt. De medaille die werd uitgereikt bij het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik was bestemd voor de hofhouding en hogere functionarissen. Pas vanaf de huwelijksmedaille van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 konden alle militairen die zich bij dit huwelijk ingezet hadden de decoratie krijgen.

De jongste koninklijke onderscheiding: de inhuldiging uit 2013. Uitvoering voor dames met een strikvormig lint.

Laatste koninklijke onderscheiding

De laatste officiële medaille die geslagen werd ter gelegenheid van een koninklijke gebeurtenis stamt uit 2013 toen Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Het valt te verwachten dat er een volgende zal komen als Prinses Amalia in het huwelijk treed.

Conservator NMM Mathieu Willemsen
“De koninklijke herinneringsmedailles tonen hoe nauw de relaties zijn tussen de Koninklijke familie en de krijgsmacht. Ze getuigen van een bijzondere band.” Mathieu Willemsen - Conservator