Vaandel van de Koninklijke Luchtmacht

Vaandels staan binnen de krijgsmacht voor trouw, eenheid en eergevoel. Ze symboliseren de onderlinge verbondenheid tussen de militairen van de eenheid en laten de band tussen hun eenheid en het Koninklijk Huis zien.

Koningin Juliana reikt het allereerste officieel erkende vaandel uit op 19 mei 1965 aan Luitenant Generaal A.B. Wolf.

DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Het krijgsmachtdeel Koninklijke Luchtmacht werd officieel opgericht op 27 maart 1953. Pas na 12 jaar kregen zij hun allereerste vaandel uitgereikt. Het officieel erkende vaandel werd op 19 mei 1965 door Koningin Juliana uitgereikt aan Luitenant Generaal A.B. Wolf. Hier stonden belangrijke krijgsverrichtingen uit de Tweede Wereldoorlog op vermeld.

ZIEL VAN EEN
MILITAIRE EENHEID

Je zou vaandels kunnen zien als de ‘ziel’ van een militaire eenheid. Ze worden gekoesterd door militairen. Hierop vindt namelijk niet alleen de beëdiging plaats, ook bijzondere krijgsverrichtingen staan erop vermeld. Vaandels worden dan ook al eeuwen met hand en tand verdedigd.

Wat als een vaandel wordt vervangen of de eenheid opgeheven? Dan komt het in beheer van één van de koninklijke militaire musea. Dit is bepaald bij Koninklijk Besluit. Zo is het eerste vaandel van de Koninklijke Luchtmacht, uitgereikt door Koningin Juliana, bij het NMM terechtgekomen. Een latere variant ligt in de schatkamer van ons museum. Hierop staan meer bijzondere krijgsverrichtingen die naderhand toegekend zijn aan de Luchtmacht.

Conservator NMM Paul van Brakel
“De vaandeluitreiking op 19 mei 1965 was een bijzonder moment. Eindelijk kreeg de Luchtmacht een officieel vaandel met krijgsverrichtingen uitgereikt, terwijl ze hun sporen al ruimschoots verdiend hadden!” Paul van Brakel - Conservator NMM