Expositie

Moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed wordt soms ingezet als wapen in de strijd. Tegelijkertijd geeft erfgoed ook veerkracht aan samenlevingen, zowel tijdens een conflict als in de wederopbouwfase. Daarnaast kan erfgoed bijdragen aan vrede en verzoening. “De tentoonstelling laat de verschillende aspecten zien en maakt duidelijk waarom we zo zorgvuldig moeten omgaan met ons eigen erfgoed en met dat van een ander. De expositie ondersteunt de missie van Unesco: Peace in the minds of people,” aldus Kathleen Ferrier, voorzitter van de Unesco Commissie.

De tentoonstelling bevat indrukwekkende beelden uit o.a. Dresden (1945) en Palmyra, Syrië (2011). Ook recente beelden uit Oekraïne zijn in de tentoonstelling verwerkt.

De fototentoonstelling is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen de Nederlandse Unesco Commissie en het 1-Civiel en Militair Interactie Commando van de Nederlandse Krijgsmacht.

Over Unesco en de Unesco Commissie

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties waar landen samenwerken op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en media. Unesco opereert wereldwijd maar is op zeer veel plekken lokaal verankerd: werelderfgoedsites, biosfeergebieden, geoparken, scholen, leerstoelen en creatieve steden. Deze plaatselijke verbondenheid gekoppeld aan de wereldwijde normen en standaarden die de organisatie stelt, is wat Unesco haar unieke karakter en kracht geeft.

Elk land dat lid is van Unesco heeft een Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie vertaalt de opdracht van Unesco naar de situatie in ons land en draagt op die manier bij aan een duurzame en vreedzame toekomst.