Het schilderij ‘De moedige verdediging der stelling bij Les Quatre-Bras’.

Kruispunt Waterloo

Midden in het museum vond in 2023 een bijzonder project plaats: de restauratie van het schilderij over de slag bij Quatre-Bras. Het schilderij is afkomstig uit Paleis Soestdijk en is 6 bij 4 meter. Gigantisch dus!

Op de pagina Kruispunt Waterloo lees je meer over het restauratieproces en de ontdekkingen die we hebben gedaan.

Ontdek het schilderij

Dit vind je in de Schatkamer

Vaandel uit 1903

Ons museum herbergt een heleboel verborgen parels zoals dit vaandel. Vaandels voor eenheden van de Nederlandse krijgsmacht zijn ontworpen in 1819 door de schilder Jan Willem Pieneman. Dit ontwerp is standaard voor alle eenheden maar de Koninklijke Militaire Academie mocht hiervan afwijken vanwege hun bijzondere status. Dit exemplaar komt uit 1903 en is in Biedermeier stijl. Dat zie je bijvoorbeeld aan de gekroonde W en aan de ‘oranjetak’ aan de rand.

Napoleon zei ooit: “Een soldaat is nooit een vreemde, zolang hij bij zijn vaandel blijft.” En een kenmerkende uitspraak van keizer Constantijn over vaandels was “In Hoc Signo Vinces”, oftewel ‘onder dit teken overwint gij’.

Door Jacobus Josephus Eeckhout

Oorlogsleed

Wanhopig en verloren richt de marketenster haar ogen tot de hemel. Het gekrijs van haar kind en de oorlog die zich achter de rookwolken afspeelt zijn bijna hoorbaar. Aan haar voeten ligt haar gesneuvelde man, die in de Nederlandse troepenmacht deelnam aan de slag bij Waterloo.

Dit schilderij ‘Oorlogsleed’, geschilderd door Jacobus Josephus Eeckhout in 1826, toont op aangrijpende wijze de gevolgen van oorlog. Het tafereel is waarschijnlijk gebaseerd op een dagboek van de Sergeant Jan Willem van Wetering, die meevocht in de Slag bij Waterloo. Het drama is op meer schilderijen in onze schatkamer te vinden. Bekijk de schilderijenwand en ontdek om welke schilderijen het gaat.

Een bijzondere portrettenreeks

Officiersportretten

In de Schatkamer van het Nationaal Militair Museum hangt een reeks officiersportretten van een van de beroemdste portretschilders uit de zeventiende eeuw: Jan van Ravesteyn. In 1611 begon hij, in opdracht van Prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, aan een serie van 26 portretten van cavalerieofficieren. De portretten hingen eeuwenlang in paleis Honselaarsdijk, het buitenverblijf van de familie Van Oranje-Nassau.

Niet alleen in Nederland maar zelfs internationaal was het zeldzaam dat een groep militairen zich gezamenlijk liet vereeuwigen. “Van Ravesteyn verbeeldde op voortreffelijke wijze de belangrijkste officieren uit de omgeving van de prins van Oranje”, aldus conservator Jeroen Punt.

Maastrichtse ivoren pistolen

17e-eeuwse

Maastrichtse ivoren pistolen

De zeventiende eeuw was de eeuw van het classicisme waar kunstenaars en architecten inspiratie opdeden bij de klassieke Romeinse en Griekse culturen. Denk aan het Paleis op de Dam en het Mauritshuis. Ook in de vormgeving van wapens zien we dat terug zoals op de kolven van de ivoren pistolen met klassieke hoofden. Ze werden tussen 1650 en 1675 in Maastricht gemaakt en zijn een schoolvoorbeeld van het 17e-eeuwse classicisme. Conservator Mathieu Willemsen: “De Maastrichtse ivoren pistolen zijn een schoolvoorbeeld van het 17e-eeuwse classicisme.”

Klassieke hoofden op de Maastrichtse ivoren pistolen

Defilé van het schaatsende

Regiment Grenadiers en Jagers

In februari 1895 werd Nederland geteisterd door ongekende kou. Het was in veertig jaar niet zo koud geweest. Een eenheid van Grenadiers en Jagers schaatst langzaam langs koningin-moeder Emma en haar vijftienjarige dochter Wilhelmina, over het bevroren Verversingskanaal in Den Haag. Aan de oever kijken de koningin en prinses toe, gehuld in dikke bontjassen om zich te beschermen tegen de bittere kou. Aan de vele wapperende vlaggen te zien moet de wind flink gewaaid hebben. Jan Hoynck van Papendrecht vereeuwigde deze bijzondere vertoning in 1899.

Ontdek militaire kunst

Kom naar het Nationaal Militair Museum, laat je verbazen en bewonder verborgen schatten.

Tickets