Nacht van de Militaire Muziek

Door COVID-19 kon de 2020-editie helaas niet doorgaan. Dankzij de giften van een vele bezoekers hebben we daarop een deel van onze onkosten kunnen terugverdienen en zijn we inmiddels alweer gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe editie, die van zaterdag 20 maart 2021. We hopen dat deze editie (in welke vorm dan ook) kan plaatsvinden.

Meer informatie wordt te zijner tijd op deze pagina bekend gemaakt.